Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Zasedala Regionální rada odborových svazů Praha

25.11.2016

Dne 23.11. 2016 se v pražském hotelu Olšanka konalo zasedání Regionální rady odborových svazů Praha. Jednání řídil její předseda, Bc. Josef Pechan z Odborového svazu Stavba.

V úvodu promluvila místopředsedkyně ČMKOS Ing. Radka Sokolová, která seznámila přítomné s průběhem jednání 5. Sněmu ČMKOS, který se konal 22.11. 2016. Dále informovala o aktivitách ČMKOS, připravovaných akcích a přípravách na VII. Sjezd ČMKOS, který se bude konat v dubnu 2018. Informovala o vyhlášení II. ročníku soutěže „Zlaté české ručičky 2017“ (info na www.cmkos.cz).

V rámci programu jednání byli přítomní informováni o RHSD hl. m. Prahy a o průběhu workshopu k Novele zákoníku práce.

V závěru zasedání vystoupili členové Regionální rady s aktuálními informacemi ze svých odborových svazů.