Českomoravský odborový svaz pohostinství, hotelů a cestovního ruchu


Dokumenty

O nás

ČMOS PHCR – součást českého odborového hnutí.

Náš odborový svaz se stal členem nově se formující odborové centrály Československé konfederace odborových svazů od jejího založení, tj. od roku 1990. Tato centrála se postupem doby transformovala na Českomoravskou konfederaci odborových svazů (ČMKOS), která v současné době sdružuje 29 odborových svazů s téměř 400 tis. členy.

Základním posláním ČMKOS je zejména koordinace a obhajoba odborových, ekonomických, pracovních, sociálních a ostatních práv a zájmů členů konfederace ve vztahu k státu, k územním samosprávným celkům, k zaměstnavatelským a jiným příslušným subjektům, rozvíjení spolupráce s partnerskými zahraničními ústřednami a působení v nadodvětvových odborových organizacích a dalších mezinárodních institucích.

Základními okruhy vnějšího působení ČMKOS je členství v Radě hospodářské a sociální dohody a je rovněž připomínkovým místem k návrhům zákonů nebo jejich novel. Odborná oddělení ČMKOS poskytují poradenskou službu odborovým svazům v oblasti pracovněprávní, ekonomické, daňové a sociální. ČMKOS plní koordinační funkci v oblasti kolektivního vyjednávání.

ČMOS PHCR je na evropské odvětvové odborové úrovni členem Evropské federace potravinářství, zemědělství a cestovního ruchu (EFFAT), která zastupuje 120 národních odborových svazů z 35 evropských zemí a hájí zájmy více než 2,6 milionu odborářů a současně plní funkci sociálního partnera vůči evropské konfederaci zaměstnavatelů (HOTREC) a vůči orgánům Evropské unie.

Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS PHCR.


13.1.2023
Informace k Datové schránce
18.10.2022
Infografika k minimální mzdě
11.4.2022


Infolinka

Máte dotaz nebo potřebujete poradit? Využijte naší infolinku.