Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Valná hromada SOCR ČR

21.11.2018

Valná hromada SOCR ČR

 

ČMOS pohostinství, hotelů a cestovního ruchu obdržel pozvánku na Valnou hromadu Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, která se konala 13. 11. 2018 v areálu Vysoké školy hotelové v Praze 8. Za odborový svaz se slavnostní části Valné hromady zúčastnila D. Gavlasová. Úvodní vystoupení patřilo T. Prouzovi, nově jmenovanému prezidentovi SOCR ČR. Ve svém vystoupení se zmínil, že na rozdíl od sektoru obchodu trápí sektor cestovního ruchu významný nedostatek zaměstnanců. Je to dáno mj. tím, že v sektoru obchodu v posledních dvou letech výrazně stouply mzdy, což se nedá říci o sektoru cestovního ruchu. Podle jeho slov SOCR ČR v současné době zastupuje celkem cca 6 000 firem se 700 tisíci zaměstnanci.

Dále vystoupila Marta Nováková, ministryně průmyslu a obchodu. Uvedla, že určitým problémem je nejednotnost zaměstnavatelské strany v tripartitě na rozdíl od odborů. Zmínila problém se spuštěním dalších fází EET, které se stalo politickým problémem. Ve svém působení na MPO se bude zaměřovat na snižování administrativní zátěže podnikatelů v rámci nově ustavené Podnikatelské rady. Zabývala se rovněž zákonem o prodejní době, u něhož podporuje novelu a zákonem o významné tržní síle, se kterým nejsou spokojeni podnikatelé v sektoru obchodu. Podporu cestovního ruchu považuje za nezbytnou a představila různé nástroje, jak ji realizovat, tzn. např. prostřednictvím Czech Investu nebo Czech Trade.

Tomáš Vyhnánek, náměstek pro kontrolu a audit Ministerstva financí se zabýval stavem čerpání evropských fondů, návrhem změn zákona o cenách a připravovaným novým zákonem o účetnictví.

David Koppitz, náměstek Ministerstva pro místní rozvoj uvedl některé údaje z oblasti cestovního ruchu. V 1. Pololetí 2018 navštívilo ČR4,8 milionu turistů, z toho 490 tisíc turistů z Číny a došlo i velkému rozvoji výjezdové turistiky, kdy vycestovalo do zahraničí 4,9 milionu občanů. Zásadním problémem cestovního ruchu je nedostatek kvalifikovaných i nekvalifikovaných zaměstnanců, kterých v tomto sektoru pracuje v současné době 230 tisíc. Značným problémem se stává tzv. sdílená ekonomika, kde se v současné době připravují určitá regulační opatření v podobě novely zákona o místních poplatcích.

Monika Palatková, ředitelka CzechTourism popsala aktivity této instituce v roce 2018 a připravované na rok 2019. V roce 2019 se Czech Tourism zaměří především na regiony, kdy ve středu zájmu budou města Kutná Hora, Olomouc, Liberec a Karlovy Vary. Dalšími tématy budou Pohodová cykloturistika a Lázně.

V závěru slavnostní části vystoupil Petr Hůrka, náměstek MPSV s tématy minimální mzdy, karenční doby a slaďováním osobního a pracovního života.