Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

V září jednal Pracovní tým RHSD pro EU

13.9.2016

Dne 9. 9. 2016 jednal v prostorách Úřadu vlády ČR PT RHSD pro EU.  Na programu jednání byla informace o přípravě zasedání 27 hlav států a předsedů vlád EU dne 16. 9. 2016 v Bratislavě. Podle sdělení zástupců Úřadu vlády, odboru koordinace evropských politik bude předmětem jednání příprava prvních kroků k realizaci brexitu, avšak nebudou řešeny technické záležitosti. Předpokládá se, že Britům bude poskytnut čas do jarních měsíců příštího roku, aby notifikovali čl. 50 smlouvy o fungování Evropy. V současné době pro Velkou Británii platí všechny závazky vyplývající z členství. Jednat se bude rovněž o hospodářské spolupráci, migraci, bezpečnosti a očekává se otevřená politická diskuse směřující ke změnám ve fungování Evropy. Bratislavský summit bude spíše neformální, zúčastní se ho pouze premiéři a maximálně dva členové delegace z členských států.

Dalším bodem jednání byla informace k přípravě balíčku rámcových pozic k Nové agendě dovedností pro Evropu. Dále byla představena rámcová pozice k doporučení o zavedení záruky k získání dovedností a k doporučení Rady o evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení. Nová agenda dovedností pro Evropu usiluje o jednotnou vizi strategického významu dovedností pro zachování pracovních míst, růst a konkurenceschopnost.

Nová agenda je zaměřena na tři hlavní oblasti činnosti: na zlepšení kvality a relevantnosti nabývaných dovedností, na zajištění lepší viditelnosti a srovnatelnosti dovedností a kvalifikací a na zlepšení poznatků a informovanosti o dovednostech za účelem lepšího výběru povolání.

Záruka k získání dovedností by měla dospělým s nízkou kvalifikací, tedy těm, kteří opustili počáteční vzdělání nebo odbornou přípravu, a kteří nejsou způsobilí k podpoře v rámci záruk pro mladé lidi, nabídnout přístup k rozšiřování dovedností, které jim podle jejich individuálních potřeb umožní získat minimální úroveň gramotnosti, matematické gramotnosti a digitálních dovedností. Tím by se měla zlepšit jejich zaměstnatelnost na trhu práce a jejich životní šance.

V případě evropského rámce kvalifikací doporučuje Evropská komise jeho revizi, aby definovalo zejména současné výzvy, tzn. zlepšování srovnatelnosti kvalifikačních systémů, zlepšování transparentnosti a srovnatelnosti individuálních kvalifikací, lepší srozumitelnost deskriptorů, zlepšené transparentnosti kvalifikací dosažených v soukromých vzdělávacích zařízeních a mezinárodních institucích, zajištění kvality a systém udělování kreditů, kvalifikace udělované v třetích zemích.

ČR se v rámcových pozicích vymezila vůči některým navrhovaným opatřením, která jsou v našich podmínkách obtížně aplikovatelná a podobný postoj lze očekávat i u ostatních členských států EU.