Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Setkání s delegací Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

23.4.2019

Dne 16.4. 2019 se předseda svazu, p. Ernest Wachtl a paní místopředsedkyně svazu,  PhDr. Gavlasová, setkali s delegací Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, dále SOCR.

Setkání se konalo v sídle SOCR na Těšnově a za SOCR se zúčastnil prezident SOCR p. Tomáš Prouza, MBA, p. Ing. Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky a paní Ing. Irena Vlčková, generální ředitelka SOCR.

SOCR je svaz zaměstnavatelský a tvoří součást tzv. Tripartity, která je platformou pro jednání mezi zaměstnanci(odbory), zaměstnavateli (organizacemi zastupujícími zájmy zaměstnavatelů) a vládou ČR o důležitých otázkách, které se nás všech týkají.

Naším úkolem je také sjednávat se SOCR tzv. Kolektivní smlouvu vyššího stupně, která je závazná pro všechny subjekty s převažující činností v pohostinství, hotelech a cestovním ruchu.