Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Říjnové zasedání Výboru ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů

4.10.2017

Na svém řádném zasedání se 3. října 2017 sešel Výbor ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů.  Tohoto jednání se zúčastnily zástupkyně České ženské lobby, které seznámily přítomné členky Výboru se svou prezentací a možnostmi spolupráce.

Česká ženská lobby je součástí Evropské ženské lobby a tvoří síť 28 proženských organizací. Hájí práva žen v ČR, prosazuje rovnost žen a mužů na všech úrovních, chce rovné podmínky pro ženy a muže na trhu práce, bojuje proti násilí na ženách, pořádá happeningy a kampaně, podílí se na pořádání Kongresu žen apod. Více informací naleznete na www.czlobby.cz .

Dalšími body jednání byly aktuální informace týkající se rovností příležitostí v ČR i mimo ČR a vyhodnocení konaných akcí. Byla věnována pozornost připravovanému sjezdu ČMKOS v roce 2018 a s tím souvisejícím programovým a personálním otázkám.

V závěrečné diskusi dostaly členky Výboru možnost seznámit ostatní s aktuálními informacemi ze svých svazů, týkajícími se genderové problematiky.