Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

První zasedání Rady ČMKOS v roce 2018

25.1.2018

Dne 15. 1. 2018 se konalo v pořadí již 42. zasedání Rady ČMKOS. Úvodní bod programu byl věnován obsahové a organizační přípravě 8. Sněmu ČMKOS, který se bude konat 20. 3. 2018, a který by měl projednat další sjezdové dokumenty.

Další bod programu byl věnován přípravě VII. Sjezdu ČMKOS, kdy byl Radě ČMKOS předložen návrh Programu ČMKOS na období 2018 – 2020. Diskuse byla věnována především té části programu, která se zabývá důchody. Někteří členové, zejména z průmyslových svazů prosazují úpravu odchodu do důchodu u zaměstnanců, kteří pracují v tzv. těžkých provozech, tzn. horníci nebo oceláři. Návrh programu bude dále dopracován.

Projednán a schválen byl věcný a obsahový program VII. Sjezdu ČMKOS.

Rada ČMKOS rozhodla, že i v roce 2018 se bude na podzim konat mítink Konec levné práce s tím, že jeho téma bude ještě upřesněno podle aktuální situace.

Následovala tradiční informace o stavu kolektivního vyjednávání v odborových svazech a o evropských a mezinárodních otázkách.

V rámci aktuálních informací Vedení ČMKOS byly prezentovány predikce některých veličin od Ministerstva financí ČR, tzn. měnový kurz, průměrná míra inflace, míra nezaměstnanosti a úroveň mezd a platů. V případě inflace se očekává, že bude až do roku 2020 oscilovat kolem 2 %. S tím se shoduje i predikce české národní banky.

I v měsíci listopadu 2017 byla míra nezaměstnanosti v ČR opět nejnižší v EU, tzn. 2,5 %. Současně se zvyšuje počet pracujících cizinců v ČR, přičemž v roce 2016 zde pobývalo 221 484 cizinců s dlouhodobým pobytem nad 90 dní a 271 957 s trvalým pobytem, celkem tedy 493 441 osob. Jedná se o nárůst o 35 % oproti roku 2006. Nejpočetnější skupiny cizinců pochází ze Slovenska, Ukrajiny a Vietnamu.

Dne 4. 1. 2018 jednala tripartita poprvé s premiérem A. Babišem k programovému prohlášení vlády.