Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Podmínky pro čerpání příspěvku na rekreaci členů ČMOS PHCR

8.10.2019

Stanovení podmínek pro čerpání příspěvku na rekreaci členů ČMOS PHCR

Na čerpání má nárok každý člen svazu, který řádně odvádí příspěvky 

- Pobyt v rámci České republiky (neplatí pro Slovensko)

- Pobyt alespoň na 2 noci a více (výše příspěvku se nemění)

- Poskytuje se 1x v kalendářním roce

- Nutno přiložit vyplněnou žádanku (na stránkách www.phcr.cz/dokumenty)

- Řádný doklad o zaplacení

- Doklad musí být se jménem člena svazu

 

Příspěvek nelze poskytnout za rekreaci v době, kdy žádající nebyl členem Svazu. V případě, že je fakturovaná částka nižší, než výše příspěvku, nebude žadateli rozdíl proplacen, nelze ho čerpat na další dovolenou, ani se nepřevádí do dalšího roku.

- Příspěvek na děti ve věku 3-18 let

- Jméno dítěte, na které je požadován příspěvek

 

Veškeré příspěvky schvaluje před jejich vyplacením na účet svazová revizní komise, která se schází jednou za 3 měsíce.