Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Lednové zasedání Rady ČMKOS

obrázek
19.1.2016

Dne 18. 1. 2016 se konalo 21. zasedání Rady ČMKOS. V rámci bodu aktuální informace byl diskutován návrh na zvýšení minimální mzdy v roce 2017, kdy požadavek odborů je zvýšení na 11 500 Kč, zatímco premiér Sobotka navrhuje pouze 11 000 Kč. Členové Rady byli informováni o některých aktuálních makroekonomických ukazatelích a o výsledcích jednání tripartity. Velké problémy se ukazují v souvislosti s vývojem ve společnosti NWR, kde hrozí ztráta velkého počtu pracovních míst. Neuspokojivá je i situace v hutnictví, které ohrožuje dovoz levné oceli z Číny. Předseda OS dopravy informoval o kritické situaci v autobusové dopravě v Královéhradeckém kraji. Odborové svazy působící v kultuře se sešly s ministrem kultury D. Hermanem, aby ho informovaly o nejpalčivějších problémech v tomto odvětví.

Předsedové odborových svazů působících v podnikatelském sektoru podali informaci o aktuálním stavu kolektivního vyjednávání na vyšší i podnikové úrovni ve vazbě na kampaň Konec levné práce. Ne ve všech odvětvích se podařilo sjednat přiměřenou valorizaci mezd.

Dále byly podány informace o činnosti Pracovní skupiny pro členskou základnu, o přípravě koncepční novely zákoník práce a o aktuálním vývoji důchodové reformy. V bloku evropských a mezinárodních otázek byl předložen přehled stanovisek Evropského hospodářského a sociálního výboru a obsazení výborů EOK na období 2015 – 2019 zástupci ČMKOS. Diskutována byla příprava VII. sjezdu ČMKOS, který se bude konat v roce 2018. Současně byli jmenováni vedoucí pracovních skupin pro statut a program. V závěru jednání představil zástupce Rady mladých ČMKOS nový portál rady, ve kterém propagují užitečnost členství v odborech.