Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Květnové zasedání Rady ČMKOS

30.6.2017

Dne 15. 5. 2017 se konalo 35. zasedání Rady ČMKOS. První bodem jednání byl návrh na rozdělení finančních prostředků ze státní dotace na činnost BOZP v roce 2017. Pro rok 2017 přidělilo ministerstvo práce a sociálních věcí ČMKOS dotaci ve výši 28 712 112 Kč, která bude následně rozdělena mezi ČMKOS a odborové svazy. Dále informovaly odborové svazy o aktuální situaci v kolektivním vyjednávání na vyšší i podnikové úrovni. Situace v rámci kolektivního vyjednávání na vyšším stupni je stále velmi neuspokojivá, což dokládá i zkušenost našeho odborového svazu.

V rámci aktuálních informací Vedení ČMKOS zazněla tradiční informace o vývoji inflace, kdy se míra inflace stále pohybuje kolem inflačního cíle ČNB, tzn. 2 %, dále pak o vývoji mezd v tržním prostředí, kde se růst pohybuje kolem 4 %. Nezaměstnanost je současné době stále poměrně nízká, tzn. 3 %. Místopředseda ČMKOS V. Samek informoval o aktuálním stavu projednávání zákonů v Poslanecké sněmovně, zj. o novele zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti, zákona o nemocenském pojištění, důchodovém pojištění, státní sociální podpoře apod. Situace v projednávání je poměrně neutěšená vzhledem k obstruktivnímu chování pravicových stran. J. Středula informoval o jednání tripartity, které se zabývalo obslužností v železniční dopravě, platovými poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě a investorskou přípravou staveb. ČMKOS rovněž zveřejnila svůj požadavek na zvýšení minimální mzda, která by měla vzrůst na 12 500 Kč.

Podrobnou informaci o koncepční novele zákoníku práce přednesl V. Samek. Pravicové strany zásadně odmítají pozměňovací návrhy ČMKOS, které uplatnila prostřednictvím poslance J. Zavadila. Dále byla projednána zpráva o vývoji nemocnosti v roce 2016. Ukazuje se, že se zvyšuje počet dlouhodobých pracovních neschopností, které mohou souviset s přecházením nemocí nebo jejich nedostatečným léčením z důvodu nízkých dávek v nemoci.

V. Samek předložil velmi obsáhlou zprávu o činnosti Právního a sociálně-ekonomického oddělení a Legislativní rady ČMKOS. Legislativní rada ČMKOS projednala v roce 2016 211 materiálů, z toho 148 návrhů právních předpisů, 57 nelegislativních materiálů a 6 návrhů na posouzení vhodnosti a účelnosti zveřejnění rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek vydávané NS ČR.

V závěru jednání byla projednána zpráva o evropských a mezinárodních otázkách, zj. s přihlédnutím k činnosti Evropského hospodářského a sociálního výboru, kde má ČMKOS zastoupení.