Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Konalo se XII. zasedání Svazové rady ČMOS PHCR

4.1.2017

Dne 14. 12. 2016 se konalo XII. zasedání Svazové rady ČMOS PHCR. Rada provedla kontrolu úkolů z XI. zasedání. Veškeré uložené úkoly vč. zahájení kolektivního vyjednávání na vyšším stupni byly splněny. Dále Svazová rada projednala zprávu o hospodaření svazu za 3. čtvrtletí 2016, kterou vzala na vědomí bez připomínek. Dále Rada projednala a schválila návrh rozpočtu svazu na rok 2017 ve druhé navrhované variantě a vzala na vědomí zápis z jednání Kontrolní a revizní komise ČMOS PHCR vč. informace o stavu finančních prostředků svazu k 30. 9. 2017. Předsedkyně svazu informovala Radu o průběhu kolektivního vyjednávání na vyšším stupni. Jednání se zástupci zaměstnavatelů se uskutečnilo počátkem prosince a nebylo úspěšné. Odborový svaz však na svých požadavcích trvá vzhledem k tomu, že se závazky obsažené v KSVS za posledních osm let prakticky nezměnily ve prospěch zaměstnanců. Zaměstnavatelé odmítají návrh svazu na valorizaci mezd a příplatek za dělenou směnu. Jednání budou dále pokračovat v lednu t.r. Předsedkyně dále informovala o situaci v MSDU OS a o aktuálním stavu legislativních prací na novele občanského zákoníku. Svazová rada dále projednala žádosti o poskytnutí příspěvků na společné akce ZO ČMOS PHCR Hotel Panorama a Hotel DUO vč. žádostí o individuální příspěvky na rekreaci v hotelu Děvín v Mariánských Lázních. Všechny předložené žádosti Rada schválila. Příští zasedání Svazové rady společně s členy Kontrolní a revizní komise je plánováno na 8. 3. 2017.