Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Konalo se XII. zasedání Kontrolní a revizní komise ČMOS PHCR

1.12.2016

Dne 23. 11. 2016 se uskutečnilo XII. zasedání KRK ČMOS PHCR. Úvodní bod programu patřil kontrole úkolů. KRK ČMOS PHCR provedla kontrolu hospodaření ve dvou odborových organizacích, tzn. v místní odborové organizaci při Regionu Praha a v ZO ČMOS PHCR Aramark – Gastrocentrum Bulovka. V žádné z organizací nebyly shledány žádné nedostatky ve vedení účetnictví.

V dalších bodech programu byla projednána zpráva o hospodaření ČMOS PHCR za 3. čtvrtletí 2016, návrh rozpočtu odborového svazu na rok 2017, stav finančních prostředků ČMOS PHCR k 30. 9. 2016. Dále byla podána zpráva o aktuálním stavu legislativních prací na novele občanského zákoníku, která se týká předvším registračních povinností odborových organizací. V bodu různé byly projednány dvě žádosti o příspěvek na individuální rekreaci v hotelu Děvín v Mariánských Lázních a žádost o příspěvek na společné akce, kterou si podala ZO ČMOS PHCR Hotel DUO Praha. Všechny předložené žádosti doporučila KRK ČMOS PHCR Svazové radě schválit.