Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Kolektivní smlouva vyššího stupně podepsána

15.2.2018

Dne 13. 2. 2018 byla po mnohaměsíčním vyjednávání podepsána kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2017 – 2019. Platnost KSVS potvrdili svým podpisem paní Ing. Marta Nováková, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, pan Ing. Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR a Dagmar Gavlasová, předsedkyně ČMOS PHCR.

 

Po mnoha letech kolektivního vyjednávání na vyšším stupni se podařilo se zástupci zaměstnavatelů dohodnout zvýšení celkového objemu mzdových prostředků u jednotlivých zaměstnavatelů o 1 %. Naše ambice sice byla zvýšit základní mzdy, a to o 3 %, ale ta byla pro jednání zcela neprůchodná.

 

Ostatní ujednání v kolektivní smlouvě vyššího stupně zůstala zachována ve stejném rozsahu, jako v minulých letech.

 

Plný text KSVS bude umístěn na webových stránkách odborového svazu, ve sekci "Dokumenty" a k dispozici bude rovněž tištěná verze, kterou budeme rozesílat do základních organizací.