Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Jednání s Bankovní radou ČNB

20.12.2016

Dne 5. 12. 2016 se v Kongresovém centru České národní banky konalo tradiční setkání Bankovní rady ČNB se zástupci odborových svazů sdružených v ČMKOS. Úvodní slovo patřilo J. Rusnokovi, guvernérovi ČNB a J. Středulovi, předsedovi ČMKOS.

Poté následovalo vystoupení Tomáše Holubova, ředitele měnové sekce ČNB na téma Hodnocení situace na trhu práce a kurzový závazek ČNB. K vývoji inflace uvedl, že celková inflace se ve třetím čtvrtletí mírně zvýšila na 0,5 % a v říjnu pak dále vzrostla na 0,8 %. Růst HDP za třetí čtvrtletí je odhadován na 1,9 %. K růstu HDP od roku 2014 nejvíce přispívala odvětví průmyslu a služeb. Za hlavní bariéru růstu průmyslu je považován nedostatek zaměstnanců. Míra nezaměstnanosti dále poklesla a je jednou z nejnižších v rámci EU. Sezónně očištěný podíl nezaměstnaných osob se v říjnu snížil na 5,2 % a mzdy v podnikatelském i nepodnikatelském sektoru rostou zvýšeným tempem poblíž 4 %. Situace na trhu práce přispívá ke stabilizaci jádrové inflace (bez pohonných hmot) lehce nad 1 % i v podmínkách nadále klesajících výrobních cen v eurozóně. Poměrně rychlým tempem rostou úvěry domácnostem, přičemž tempo růstu hypoték se pohybuje lehce nad 8 %. Prognóza inflace ČNB předpokládá, že inflace v roce 2017 přesáhne 2 % cíl. K opuštění kurzového závazku členové Bankovní rady uvedli, že používání kurzu jako nástroje měnové politiky nebude ukončeno dříve než ve druhém čtvrtletí 2017. Exit z kurzového závazku je podmíněn udržitelným plněním 2 % inflačního cíle i po jeho opuštění. Preferovanou variantou je jednorázové ukončení.

V druhé části setkání byla Bankovní rada ČNB seznámena s analýzou „Vedlejší náklady práce z pohledu ČMKOS“, kterou vypracovalo makroekonomické oddělení ČMKOS.