Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Jednala Svazová rada ČMOS PHCR

23.7.2018

Dne 6. 6. 2018 se konalo XVIII. zasedání Svazové rady ČMOS PHCR. Svazová rada projednala zprávu o hospodaření svazu za 1. čtvrtletí 2018 a zprávu Kontrolní a revizní komise ČMOS PHCR. Současně vzala na vědomí informaci o rozdělení finančních prostředků na činnost BOZP za rok 2018. Projednala a schválila dokument určený k projednání na VIII. Sjezdu ČMOS PHCR, tzn. Zásady hospodaření ZO (MO) ČMOS PHCR pro VIII. Sjezdu. Projednala rovněž zprávu o poskytování právní pomoci členům odborového svazu za období květen 2017 – duben 2018. Místopředseda ČMOS PHCR Ernest Wachtl informoval Svazovou radu o průběhu jednání VII. Sjezdu ČMKOS. Předsedkyně D. Gavlasová informovala o rezignaci Jany Fuchsové na funkci členky Svazové rady. Vzhledem k blížícímu se termínu sjezdu ČMOS PHCR nebude provedena doplňující volba. V této souvislosti projednala Svazová rada návrh na svolání VIII. Sjezdu ČMOS PHCR včetně některých organizačně technických opatření.