Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Jednala Rada ČMKOS - únor 2017

21.2.2017

Dne 13. 2. 2017 jednala Rada ČMKOS na svém 32. zasedání. Na programu byl již tradiční bod jednání, a to informace odborových svazů o aktuálním průběhu kolektivního vyjednávání v návaznosti na kampaň „konec levné práce“. Náš odborový svaz informoval Radu o problémech, se kterými se setkáváme při kolektivním vyjednávání na vyšším stupni, a to o naprosté neochotě zaměstnavatelů přistoupit na závazek valorizace mezd i při významném růstu tržeb podnikatelů v pohostinství a ubytování.

V rámci aktuálních informací Vedení ČMKOS prezentovaných v Power Pointu byla uvedena predikce ČNB růstu mezd v roce 2017, který je odhadován na 5,3 % a prognóza inflace v roce 2017, která je odhadována na 3 %. Růst reálné mzdy je odhadován na 2,8 %. Rada byla informována o stávkové pohotovosti v jihomoravské zdravotnické záchranné službě a ve veřejné dopravě v JMK. Byl zde rovněž uveden přehled vztahu nemocenských dávek ke mzdě, které jsou v poměru k ní velmi nízké. ČMKOS se rovněž stala členem poradního sboru při Generálním ředitelství Úřadu práce. Vedení ČMKOS se sešlo s ministrem Chvojkou, se kterým diskutovali o složení Legislativní rady vlády. Na pracovní schůzce se zástupci ministerstva vnitra byla diskutována bezpečnostní situace v průmyslových zónách, kde dochází k nárůstu drobné kriminality.

R. Sokolová, místopředsedkyně ČMKOS informovala o dosavadní činnosti pracovní skupiny pro členskou základnu a místopředseda V. Samek předložil Radě ČMKOS návrh na řešení nízké úrovně dávek v nemoci a rozhodnutí o dalším postupu ČMKOS v této oblasti. Návrh bude diskutován v rámci jednotlivých odborových svazů s cílem najít optimální řešení tohoto problému. R. Sokolová předložila Radě dokument k zaměření činnosti Regionálních rad odborových svazů ČMKOS na rok 2017. V závěru jednání byly diskutovány evropské a mezinárodní otázky a předložena byla zpráva Revizní komise ČMKOS. V bodu Různé informoval A. Štěpánek, předseda NOS potravin o situaci ve firmě KIK a J. Budweiserová, předsedkyně OS ZPTNS k problematice České pošty, resp. zajištění činnosti poštovních poboček.