Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Jednala Rada ČMKOS - březen 2017

24.3.2017

Dne 13. 3. 2017 se konalo 33. zasedání Rady ČMKOS. V úvodní části jednání předsedové odborových svazů informovali o vývoji kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni i na vyšším stupni. V aktuálních informacích vedení ČMKOS se diskutovalo o intervencích ČNB, které za měsíc leden a únor dosáhly 600 mld. Kč a vzhledem k tomu, že bylo dosaženo inflačního cíle, tak se očekává jejich blízké ukončení. Došlo k růstu průměrně mzdy, a to na 29 320 Kč, avšak co se týká výše minimální mzdy, tak je stále velmi nízká v porovnání s ostatními státy Evropy. Dále byl projednán návrh na řešení nízké úrovně dávek při dočasné pracovní neschopnosti a stanovisko odborových svazů k navrhovaným řešením. 

Místopředseda ČMKOS V. Samek informoval o projednávání koncepční novely zákoníku práce. Díky obstrukcím ze strany pravicových stra, ale i koaličních, tzn. Ano a KDU-ČSL bylo projednání ve druhém čtení v PSP ČR posunuto na duben. Projednán byl návrh obsahové a organizační přípravy 6. Sněmu ČMKOS, vyúčtování finančních prostředků ze státního rozpočtu na činnost BOZP za rok 2016 a Souhrnná zpráva ČMKOS o vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2016 v oblasti BOZP. Předložena byla zpráva Výboru ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů a zpráva o zapojení ČMKOS do projektů za rok 2016.