Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Jednala Rada ČMKOS

21.11.2018

Jednala Rada ČMKOS

Dne 12. 11. 2018 se uskutečnilo v pořadí již 6. zasedání Rady ČMKOS. Rada projednala zprávu Revizní komise ČMKOS pro 1. Sněm ČMKOS. Dále schválila návrh rozpočtu ČMKOS pro rok 2019 a návrh Organizačního řádu ČMKOS. Rada projednala komplexní zprávu o kolektivním vyjednávání na podnikové úrovni a vyšším stupni v roce 2018, informaci o aktuální situaci na trhu práce a postup ČMKOS v. Rada se rovněž zabývala stavem pracovní úrazovosti a nemocí z povolání v roce 2017 včetně školních úrazů 2016/2017. V rámci aktuálních informací Vedení ČMKOS byly diskutovány návrhy změn právních předpisů zejména s důrazem na zrušení karenční doby, poslaneckého návrhu na uzákonění pětitýdenní dovolené i pro podnikatelské subjekty apod. V bloku evropských a mezinárodních otázek byla Rada seznámena se stanovisky Evropského hospodářského a sociálního výboru.