Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Jednala Rada ČMKOS

23.7.2018

Dne 25. 6. 2018 se konal 2. zasedání rady ČMKOS. Rada ČMKOS projednala přípravu mítinku Konec levné práce, který se bude konat již tradičně v Aréně Sparty Podvinný mlýn dne 11. 9. 2018. Dále byla projednána zpráva o vývoji nemocnosti v roce 2017. Nemocnost počínaje rokem 2013 každoročně mírně narůstá. Počet ukončených pracovních neschopností se meziročně zvýšil o 7 % a dosáhl 1 695 tis. případů. Celkový počet prostonaných dnů vzrostl o 4,6 %. Průměrná doba trvání pracovní neschopnosti se meziročně nepatrně snížila, a to z 42,2 na 41,3 dne. Nejčastějším důvodem pracovní neschopnosti jsou nemoci dýchací soustavy a pohybové soustavy. Výdaje na dávky nemocenského pojištění dosáhly 28,3 mld. Kč a meziročně se zvýšily o 2,6 mld. Kč. Tzn. o 7,7 %. Zvýšení výdajů zaznamenalo rovněž ošetřovné, a to o 18,8 %. Rada ČMKOS projednala zprávy Revizní komise ČMKOS z jejího prvního a druhého zasedání a přehled stanovisek evropského hospodářského a sociálního výboru schválených v květnu 2018.