Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Jednala Rada ČMKOS

24.3.2016

Dne 14. 3. 2016 jednala Rada ČMKOS. Program jednání byl poměrně obsáhlý. V úvodu informovala místopředsedkyně Radka Sokolová o připravovaných akcích ČMKOS. Naplánován je Mezinárodní den vzpomínkových akcí za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání a za zraněné při práci na 28. 4. 2016. Dále se připravuje Odborová akademie v cyklu 4 víkendových školení v roce 2016 a 2017. 5. - 6. 4. 2016 se uskuteční seminář Konvergence mezd mezi starými a novými členy EU – úloha a cíle odborů v tomto procesu. Další akcí je tradiční oslava 1. máje v Brně na Špilberku a konference k rovnosti žen a mužů plánovaná na 31. 5. 2016. Rada ČMKOS byla informována o účastni nově jmenovaného náměstka MPSV JUDr. J. Vaňáska na svém příštím zasedání.

Dále byl projednán návrh obsahové a organizační přípravy 4. Sněmu ČMKOS, byla podána informace o přípravě návrhu zákona o evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů. Dále byla projednána zpráva Výboru pro rovné příležitosti žen a mužů. Radě ČMKOS byla podána informace o zapojení ČMKOS do projektů za rok 2015. Byla předložena zpráva o vyúčtování finančních prostředků ze státní dotace na BOZP a Souhrnná zpráva o vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2015 v oblasti BOZP. Předsedové odborových svazů se vyjadřovali rovněž ke koncepční novele zákoníku práce, která je v současné době v připomínkovém řízení. Návrh koncepční novely zákoníku práce bude projednán na poradě pracovní skupiny ČMKOS pro zákoník práce dne 30. 3. 2016. K této novele předložil připomínky i náš odborový svaz, a to k změnám ustanovení § 338 zákoníku práce, který se týká přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.