Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Jednala Rada ČMKOS - 15.10.2018

29.10.2018

Dne 15. 10. 2018 se konalo 5. zasedání Rady ČMKOS. Rada projednala návrh Obsahovaného plánu jednání Rady ČMKOS v roce 2019 a vzala na vědomí aktualizovanou informaci o stavu členské základny odborových svazů sdružených v ČMKOS k 1. 10. 2018 po vstupu Aliance dráždního provozu. Dále Rada projednala návrh na šložení pracovních komisí 1. Sněmu ČMKOS a zprávu ze zasedání Revizní komise ČMKOS.

V rámci aktuálních informací Vedení ČMKOS informoval J. Středula o vývoji průměrné mzdy, která činila v 1. pololetí 2018 32. 629 Kč. Medián průměrné mzdy byl 27. 264 Kč, tzn., že 66% zaměstnanců výše uvedené průměrné mzdy nedosahuje. Míra inflace v srpnu 2018 dosáhla 2,4 %, zatímco průměr Evropské unie je 2,0%. Hodinové náklady práce vzrostly v ČR ve II. čtvrtletí 2018 o 9,3 % zatímco průměr EU je pouze 2,2%.

J. Středula rovněž připomenul zapomenuté výročí. V září roku 1968 byl v ČR zaveden pětidenní pracovní týden.

Tripartita s kraji projednala nedostatek zdravotnického personálu a dalšími tématy jednání bylo duální vzdělávání a Pražský okruh. Tzv. velká tripartita se zabývala dostavbou jaderné eletrárny Temelín a celoživotním vzděláváním. Zajímavou informací je skutečnost, že 77% odborově organizovaných pracovišť má sjednánu kratší pracovní dobu.

V závěru jednání Rady byly projednány evropské a mezinárodní otázky, zejména pak stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru.