Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Jednala Kontrolní a revizní komise ČMOS PHCR

23.7.2018

Dne 22. 5. 2018 se konalo XVIII. zasedání KRK ČMOS PHCR. KRK ČMOS PHCR se zabývala kontrolou úkolů z předchozího zasedání. Provedeny byly dvě kontroly hospodaření v základních organizacích. V rámci těchto kontrol nebyly shledány žádné závady. Dále KRK ČMOS PHCR projednala zprávu o hospodaření ČMOS PHCR za 1. pololetí 2018 bez připomínek a doporučila Svazové radě ČMOS PHCR vzít tuto zprávu na vědomí. Rovněž se zabývala dokumenty určenými k projednání na sjezdu, a to Zásadami hospodaření ZO (MO) ČMOS PHCR pro VIII. Sjezdu. Seznámena byla se zprávou o poskytování právní pomoci členům odborového svazu za období květen 2017 až duben 2018.