Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Jednala Kontrolní a revizní komise ČMOS PHCR

30.6.2017

Dne 24. 5. 2017 jednala na svém v pořadí XIV. zasedání KRK ČMOS PHCR. V úvodu jednání provedla kontrolu úkolů a konstatovala, že od poloviny března tohoto roku bylo provedeno celkem 6 kontrol hospodaření v základních organizací ČMOS PHCR a při těchto kontrolách nebyly shledány žádné nedostatky. Dále se komise zabývala zprávou o hospodaření odborového svazu za první čtvrtletí 2017. K předložené zprávě neměla komise žádné připomínky a doporučila Svazové radě ČMOS PHCR vzít tuto zprávu na vědomí. Dále KRK ČMOS PHCR projednala zprávu o právní pomoci ČMOS PHCR za období květen 2016 až duben 2017. Předsedkyně svazu informovala členy KRK o povinnostech základních organizací vůči rejstříkovému soudu.