Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Jednala IV. Svazová rada ČMOS PHCR

12.12.2019

Dne 27.11.2019 se konala IV. Svazová rada ČMOS PHCR. Rada projednala hospodaření ČMOS PHCR za 3. čtvrtletí, zprávu ze IV. zasedání Revizní komise,  schválila návrh rozpočtu ČMOS PHCR na rok 2020 a společenskou akci v roce 2020. Dále rada projednala stav finančních prostředků k 30.9.2019, obsahový plán jednání SR ČMOS PHCR na rok 2020. Předseda E. Wachtl informoval o sjezdu EFFAT v Záhřebu a Bruselu. Dále předseda přednesl informace ze 3. Sněmu ČMKOS. Svazová rada také schválila návrh na změnu uspořádání regionálních oblastí a s tím spojenou změnu v systemizaci zaměstnanců Svazu. Místopředsedkyně D. Gavlasová informovala o nadcházejících jednáních o prodloužení kolektivních smluv a také opětovném podepsání kolektivní smlouvy vyššího stupně. Dále D. Gavlasová informovala o činnosti MSDU OS.