Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Jednala III. Svazová rada ČMOS PHCR

21.11.2019

Dne 18.9.2019 se konala III. Svazová rada ČMOS PHCR. Rada projednala zprávu z III. zasedání Revizní komise Svazu a výsledky hospodaření ČMOS PHCR za 1. pololetí 2019. Probrala stav finančních prostředků a vyúčtování nákladů na BOZP leden-květen 2019. Rada projednala stav členské základny, kde předseda E. Wachtl informoval o úbytku členů odborových organizací. Zároveň byla předložena zpráva o činnosti základních organizací ČMOS PHCR. Místopředsedkyně D. Gavlasová dále Radu informovala o ukončení platnosti většiny kolektivních smluv. Také informovala o činnosti delimitační unie. Předseda E. Wachtl informoval o investicích realizovaných v roce 2019. Svazová rada schválila příspěvek na dovolenou.