Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Jednala II. Svazová rada ČMOS PHCR

29.5.2019

Dne 22.5.2019 se konala II. Svazová rada ČMOS PHCR, která schválila rozpracování Programu a cílů ČMOS PHCR. Probrala stav hospodaření a stav finančních prostředků, schválila návrh na pořízení služebního vozidla. Byly předány informace o rozdělení finančních prostředků na činnost BOZP a stav kolektivního vyjednávání. Byl navrhnut a schválen Řád právní pomoci a jeho umístění na stránky PHCR. Také byla schválena investice do fondu nemovitostí ZFP a byly předány informace o požadavcích rejstříkových soudů na doručení účetních uzávěrek odborových organizací a informace o požadavku na evidenci skutečných majitelů. Svazová rada uložila předsedovi Svazu, aby vypracoval do přístí svazové rady podmínky pro poskytování nepeněžních darů pro členy ČMOS PHCR