Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Jednala I. Svazová rada ČMOS PHCR

29.1.2019

Jednala I. Svazová rada ČMOS PHCR

Dne 16. 1. 2019 se konala první Svazová rada ČMOS PHCR po VIII. Sjezdu ČMOS PHCR. Program rady byl poměrně obsáhlý. Rada projednala a schválila Jednací řád a Volební řád pro volbu místopředsedy svazu. Následně byla provedena volba místopředsedkyně, kterou se stala dosavadní předsedkyně odborového svazu D. Gavlasová. Dále rada projednala a schválila Finanční řád ČMOS PHCR, návrh Programu jednání Svazové rady na rok 2019. Rada projednala zprávu z I. zasedání Revizní komise svazu a zprávu o hospodaření svazu za 3. čtvrtletí 2018. Rada projednala a schválila návrh rozpočtu svazu na rok 2019. Současně projednala vyhodnocení čerpání rozpočtu VIII. Sjezdu ČMOS PHCR. Rada schválila paušál členského příspěvku. Dále schválila nominaci delegátů do Sněmu ČMKOS, kterými jsou E. Wachtl a D. Gavlasová. Předseda svazu podal informaci o jednání listopadového Sněmu ČMKOS a D. Gavlasová informovala o průběhu jednání Valné hromady MSDU OS. V bodu různé byla podána informace o nově založené odborové organizaci v cestovní kanceláři EXIM Tours.