Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Jednala 31. Rada ČMKOS

4.1.2017

Dne 12. 12. 2016 zasedala Rada ČMKOS. Po obvyklé kontrole úkolů následovala informace odborových svazů o aktuálním průběhu kolektivního vyjednávání na vyšším stupni v návaznosti na kampaň „Konec levné práce“. Z vystoupení předsedů odborových svazů bylo patrné, že zejména při vyjednávání kolektivních smluv na vyšším stupni se zaměstnavatelé jednak vyhýbají uzavření KSVS se zdůvodněním, že nejsou zaměstnavatelskou organizací oprávněnou kolektivně vyjednávat, případně si kladou pro odbory nesplnitelné podmínky nebo nejsou ochotni přistoupit na návrhy odborů, především ve mzdových částech kolektivních smluv, ať už se jedná o valorizaci mezd nebo zvyšování příplatků nad hranici stanovenou zákoníkem práce. To je i případ našeho odborového svazu.

V rámci aktuálních informací zmínil předseda ČMKOS J. Středula nejnovější čísla k nezaměstnanosti, která v říjnu 2016 činila 3,8 %. J. Středula se zúčastnil zasedání Rady Unie orchestrálních hudebníků, kde jedním z témat byla směrnice o vysílání pracovníků. 15. 11. 2016 se uskutečnilo slavnostní zasedání Sdružení nájemníků ČR (SON), se kterým odborové svazy velmi úzce spolupracují. ČMKOS se zapojila do strategických témat, která se týkají zejména 4. průmyslové revoluce v rámci mezinárodní konference. ČMKOS rovněž jednala s ministrem kultury o vážné situaci ve financování kultury. Zástupci ČMKOS se zúčastnili mezinárodní konference k budoucnosti práce v ČR, kterou uspořádalo ministerstvo zahraničních věcí a ministerstvo práce a sociálních věcí v Černínském paláci v Praze. J. Středula rovněž informoval o návrhu na úpravu dlouhodobé nemocenské tak, aby se nemocní nedostali pod hranici příjmové chudoby. Proti tomuto návrhu se postavilo hnutí ANO. V závěru listopadu se J. Středula zúčastnil česko – německého strategického dialogu na téma migrace a integrace. ČMKOS jednala s poslanci hnutí Úsvit na téma novely zákoníku práce.

Radě ČMKOS byl předložen dokument Rozpracování a konkretizace závěrů 5. Sněmu ČMKOS a zpráva o porušování zaměstnaneckých a odborových práv v roce 2016. Do této zprávy přispěl svými poznatky a zjištěními i ČMOS PHCR, který uvedl celou řadu příkladů porušování zaměstnaneckých práv vč. přehledu pracovněprávních sporů a jejich skutkové podstaty.

Dále Rada ČMKOS projednala zprávu Revizní komise ČMKOS a evropské a mezinárodní otázky.