Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Jednala 30. Rada ČMKOS

15.11.2016

Dne 14. 11. 2016 se uskutečnilo v pořadí 30. zasedání Rady ČMKOS. Jednání bylo tradičně zahájeno informacemi odborových svazů o aktuálním průběhu kolektivního vyjednávání v návaznosti na kampaň „Konec levné práce“ a dále pokračovalo aktuálními informacemi Vedení ČMKOS. J. Středula uvedl prognózu České národní banky k vývoji HDP v roce 2017, kde se předpokládá růst o 2,5 %, k vývoji inflace, kde se předpokládá rovněž 2,5 %. U nezaměstnanosti se předpokládá úroveň 4 % a růst mezd v podnikatelské sféře je očekáván zhruba o 4,7 %. Radě byla předložena zpráva o průběhu kolektivního vyjednávání na vyšším stupni a podnikové úrovni v roce 2016, informace o aktuální situaci na trhu práce a zpráva o stavu pracovní úrazovosti a nemocí z povolání v roce 2015 vč. školních úrazů. Rada ČMKOS dále schválila rozpočet ČMKOS na rok 2017 s úpravou, která předpokládá úspory v některých rozpočtových položkách. V bodu evropské a mezinárodní otázky byl uveden přehled zpráv ze zahraničních pracovních cest vedení i zaměstnanců ČMKOS.