Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Jednala 29. Rada ČMKOS

15.11.2016

Dne 17. 10. 2016 se konalo v pořadí již 29. zasedání Rady ČMKOS. Předsedové odborových svazů informovali o aktuálním stavu kolektivního vyjednávání v návaznosti na kampaň „Konec levné práce“. Z jejich vystoupení bylo zřejmé, že ne ve všech firmách se podařilo dosáhnout cíle, tzn. navýšení mezd o 5 – 5,5 %. Valorizace se tak pohybuje v rozpětí 2 – 3 %.

V rámci aktuálních informací Vedení ČMKOS informoval předseda ČMKOS J. Středula o prognóze vývoje inflace v roce 2017 dle České národní banky (odhad cca 2,4 %), o vývoji hrubé měsíční mzdy za období let 2010 až 2016, o příjmech domácností dle krajů v roce 2014, o mediánu hrubých mezd za 1. pololetí 2016, přičemž nejvyšší je v Praze (28 317 Kč) a nejnižší v Karlovarském kraji (20 557 Kč).

Dále J. Středula informoval členy Rady o požadavcích odborů nad rámec návrhu koncepční novely zákoníku práce. Podle výzkumu veřejného mínění CVVM mají odbory nejvyšší důvěru veřejnosti od roku 1996, a to dokonce vyšší, než rozhlas, televize, tisk a církve (odborům důvěřuje 50 % dotázaných).

Dále byl projednán návrh na svolání VII. Sjezdu ČMKOS v termínu 27. – 28. 4. 2018, který bude schvalovat Sněm ČMKOS. Předložen byl návrh obsahového plánu jednání Rady ČMKOS na rok 2017 a návrh variant na rozdělení finančních prostředků na BOZP.

Místopředseda ČMKOS V. Samek předložil Radě dokument Konkretizace programu ČMKOS na rok 2017. Předseda Revizní komise ČMKOS V. Bína předložil zprávu o činnosti RK ČMKOS pro 5. Sněm ČMKOS. Projednány byly evropské a mezinárodní otázky a podrobnější informaci přednesla vedoucí mezinárodního oddělení ČMKOS L. Studničná k dohodě CETA (mezi EU a Kanadou) a k Evropskému pilíři sociálních práv.