Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Jednala 28. Rada ČMKOS

29.9.2016

28. zasedání Rady ČMKOS se uskutečnilo dne 19. 19. 2016. V úvodu vyly předneseny informace Vedení ČMKOS. Zajímavé sdělení se týkalo statistiky míry ohrožení příjmovou chudobou, kdy nejvíce jsou ohroženi nezaměstnaní (45,4 %), děti do 16 let (14,6 %), samostatně výdělečně činní (7,9 %), důchodci (7,4 %) a nejméně pak zaměstnanci (3,3 %). Jestliže však hovoříme o příjmovém mediánu, tak nejvyšší míra ohrožení chudobou je opět u nezaměstnaných (75,3 %) a u domácností starobních důchodců (27,3 %). Z informací Českého statistického úřadu o vývoji nominálních mezd ve 2. čtvrtletí 2016 je zřejmé, že došlo k jejich nárůstu o cca 5,5 %. V rámci aktuálních informací byl hodnocen průběh druhého ročníku mítinku Konec Levné Práce, který se uskutečnil 7. 9. 2016. Předsedové odborových svazů jej hodnotili pozitivně, ať již po stránce organizační, tak i obsahové a uvažuje se s jeho pořádáním i v roce 2017. Za velmi zajímavou lze považovat informaci o tom, že u zaměstnavatelů, kde působí odborová organizace mají zaměstnanci ročně příjem v průměru vyšší o 46 243 Kč při zahrnutí o 6 dnů kratší pracovní doby.

 

            Oddělení makroekonomických analýz a prognóz předložilo na jednání Rady materiál „Vývoj míry inflace v roce 2016 a její prognóza na rok 2017“. Autoři tohoto materiálu uvádějí, že odhad míry inflace pro zbytek roku 2016 se pohybuje v intervalu 0,3 – 0,8 % a odhad na rok 2017 se pohybuje v intervalu 1,0 – 1,5 %. Tento dokument budeme publikovat ve Zpravodaji, který vyjde v říjnu.

 

            Na jednání Rady byl dále projednán návrh obsahové a organizační přípravy 5. zasedání Sněmu ČMKOS, které se uskuteční v listopadu t.r. , zpráva Revizní komise ČMKOS a informace o stavu členské základny odborových svazů sdružených v ČMKOS.  Dne této zprávy bylo v roce 2016 přijato 13 152 nových členů a založeno 105 nových odborových organizací.

 

            V bodu evropské a mezinárodní otázky byla podána informace o výzvě Mezinárodní odborové konfederace, která vyhlásila i v letošním roce Světový den za důstojnou práci, který se bude konat 7. 10. 2016, kdy budou odbory na všech kontinentech organizovat nejrůznější aktivity proti prekérním pracovním podmínkám, za zaměstnanost a odborová a zaměstnanecká práva.