Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Jednala 27. Rada ČMKOS

1.9.2016

Dne 22. 8. 2016 jednala Rada ČMKOS na svém v pořadí již 27. Zasedání. Na programu byly aktuální informace vedení ČMKOS. Jednalo se především o makroekonomické informace, zj. predikce růstu HDP a nominální mzdy v roce 2017, vč. dat o nezaměstnanosti. Ve druhé části aktuálních informací seznámil místopředseda V. Samek přítomné se stavem projednávání návrhů zákonů, tj. novely zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti, zákona o veřejných rejstřících a zákona o obchodních korporacích.

            Předsedové odborových svazů informovali o aktuálním průběhu kolektivního vyjednávání v návaznosti na kampaň Konec levné práce. Řada z nich považuje cíl růstu mezd o 5 % v roce 2017 za poměrně ambiciózní v porovnání s tím, čeho se podařilo dosáhnout v kolektivních smlouvách v roce 2016.

            Projednána byla rovněž zpráva o vývoji kolektivního vyjednávání na vyšším stupni. Počet uzavřených kolektivních smluv vyššího stupně bohužel klesá, zejména z důvodu neochoty organizací zaměstnavatelů vyjednávat o KSVS nebo z důvodu neexistence smluvního partnera v některých odvětvích. V uzavřených KSVS se čím dále, tím častěji nedaří sjednávat valorizaci mezd.

            Místopředsedkyně ČMKOS R. Sokolová informovala o čerpání rozpočtu ČMKOS za 1. Pololetí 2016 a o vyúčtování finančních prostředků státní dotace na činnost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v období leden až květen 2016.