Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Jednal Pracovní tým RHSD pro vnitřní trh

21.2.2017

Dne 15. 2. 2017 jednal v prostorách Svazu obchodu a cestovního ruchu PT RHSD pro vnitřní trh. Na programu jednání bylo téma sdílené ekonomiky a digitálních platforem a jejich dopady. K tomuto bodu byla předložena právní analýza, kterou nechal vypracovat Úřad vlády. Cílem této analýzy byl popis pojmu sdílená ekonomika a pro ilustraci jsou zde popsány některé specifické oblasti, a to doprava, finance a ubytovací služby. Během prvního pololetí bude vypracována i druhá část. t.j. ekonomická analýza. Následně budou obě analýzy předloženy v závěru pololetí na jednání RHSD. Doporučuje se řešení s minimálním množstvím regulace, zajištění rovných daňových podmínek a přenesení daňové povinnosti na zprostředkovatele, předávání dat o poskytovatelích od zprostředkovatelů služeb a zajištění rovnováhu v regulaci klasického a sdíleného modelu podnikání, tzn. nastavení rovných podmínek. Současně se požaduje stanovit zodpovědný orgán a zajistit mezirezortní spolupráci, protože se jedná o průřezový problém.

Dále byla na programu aktuální témata v obchodu, tzn. problémy při implementaci novely zákona o významné tržní síle, kterou zaměstnavatelé kritizují v souvislosti s vyššími dodatečnými náklady na straně obchodníků a dodavatelů na vynucenou změnu obchodních smluv.

Diskutován byl rovněž zákon o omezení prodejní doby. Zde si podnikatelé opět stěžují na nejasnosti při implementaci tohoto zákona. Byl zde uveden jeden poměrně úsměvný příklad, kdy zákazníci v den svátku 28. 10. ve velké míře navštívili za účelem nákupu město Drážďany. Diskutující ovšem zapomněl dodat, že Němci mají mnohem více svátků než Česká republika a obchody jsou uzavřené ve všech těchto svátcích a nejen v sedmi tak, jak je tomu u nás. Také zapomněl dodat, že celá řada zboží je v Německu levnější než u nás.

V závěru jednání byly prezentovány výsledky průzkumu, který souvisel s problematikou regionálního rozvoje, především se zaměřením na obslužnost malých obcí, zániky prodejen a dopady na zaměstnanost v maloobchodě a cestovním ruchu. Primární analýza byla realizována v 173 obcích, a dále bylo provedeno detailní vyhodnocení v 57 obcích (do 3 tisíc obyvatel), které jsou vzdálené více než 10 km od větších měst. Hlavními indikátory metody byly: stárnutí obyvatelstva, populační vývoj a nezaměstnanost.