Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Jednal Pracovní tým RHSD pro EU - říjen

15.11.2016

Dne 13. 10. 2016 se v prostorách Úřadu vlády konalo zasedání PT RHSD. Na programu byla informace o přípravě zasedání Evropské rady ve dnech 20. – 21. 10. 2016 v Bruselu. Hlavními tématy zasedání bude migrace, migrační kontrakty, vnější investiční plán a naplňování dohody s Tureckem. Dále bude na programu obchodní politika, dohody CETA a TTIP, oblast vnitřního trhu, vnější vztahy, zj. se Sýrií, problematika brexitu a Evropská investiční strategie.

Dále byl projednání Evropský pilíř sociálních práv, který má zajistit spravedlivější integraci eurozóny. Konzultace k sociálnímu pilíři bude probíahat až do roku 2017, a to formou veřejné konzultace. Dále byla podána informace z neformálního zasedání 27 hlav států a předsedů vlád členských zemí EU ze dne 16. 9. 2016 v Bratislavě. Z tohoto zasedání byl vyslán jasný signál jednoty členských států při shodě o krocích k budoucnosti Evropy. Jednalo se rovněž o bezpečnostní situaci a o opatřeních, která by měla zajistit evropskou bezpečnost.

V případě brexitu se uskutečnila 3 zasedání pracovní skupiny pro otázku vystoupení Spojeného království z EU. Poslední zasedání této pracovní skupiny se uskutečnilo za účasti velvyslance Velké Británie. Pracovní skupina se zabývala analýzou vnějších smluv, mikroekonomickými riziky a přípravou na notifikaci, která by se podle Therese May měla uskutečnit v březnu 2017.