Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Jednal Pracovní tým RHSD pro EU - prosinec

20.12.2016

Dne 8. 12. 2016 se v prostorách Úřadu vlády ČR konalo zasedání PT RHSD pro EU. V  úvodu zasedání informoval zástupce Úřadu vlády o přípravě zasedání Evropské rady, které se bude konat 15. – 16. 12. 2016 v Bruselu. Pozornost bude zaměřena na migrační partnerství, tzn. spolupráci s třetími zeměmi za účelem regulace migrace. Intenzivnější jednání se v tomto ohledu připravuje s Egyptem. Očekává se, že budou přijata opatření k uzavření západobalkánské trasy a k reformě azylového režimu. Projednávat se bude rovněž vnější bezpečnost, tzn. budování obranných systémů, akční plán pro evropskou obranu a vytvoření evropského fondu na obranu. V hospodářské oblasti bude diskutována politika ESIF, vnitřní trh a digitální vnitřní trh. Očekává se prodloužení sankcí proti Rusku vzhledem k neplnění Minských dohod.

            Dalším bodem programu byla doporučení z expertní diskuse „Revize telekomunikačního rámce“, doporučení z kulatého stolu Národního konventu „Autorská práva na jednotném digitálním trhu“ a návrhy témat kulatých stolů Národního konventu o EU v prvním pololetí 2017.

            Aleš Chmelař z Úřadu vlády představil „Analýzu odlivu zisků: Důsledky pro českou ekonomiku“ a návrhy opatření. Konstatoval, že odliv kapitálu z České republiky je 2x až 3x vyšší, než je přípustné a srovnatelné s ostatními státy EU. Úplný obsah analýzy budeme publikovat na webových stránkách.

            Dalšími body jednání byly priority ČR v pracovním programu Evropské komise na rok 2017, Rámcová pozice k Roční analýze růstu a k dalším doprovodným dokumentům a návrh harmonogramu jednání PT RHSD pro EU v roce 2017.

            V závěru jednání byla podána informace o přípravě směrnice o korporátním zdanění, která by měla zamezit daňovým únikům a podvodům a stanovisko ČMKOS k Evropskému pilíři sociálních práv.