Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Jednal Pracovní tým RHSD pro EU - listopad

15.11.2016

Dne 8. 11. 2016 se v prostorách Úřadu vlády ČR uskutečnilo jednání Pracovního týmu RHSD pro EU. Projednány byly aktuální kroky vlády v oblastech ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti a rozvoje eGovernmentu. Byla ustavena pracovní skupina k legislativě v oblasti ochrany osobních údajů, která je koordinována Úřadem vlády a skládá se ze zástupců ministerstev, Úřadu na ochranu osobních údajů a sociálních a hospodářských partnerů. Projednána byla rovněž zpráva o realizaci Národního programu reforem ČR v roce 2016 včetně provádění doporučení Rady EU z roku 2016. Zástupci Úřadu vlády podali informaci ze zasedání Evropské rady, která se konala ve dnech 20. – 21. 10. 2016 v Bruselu. Diskutovány byly především otázky migrace s ohledem na ochranu hranic a vnější aspekty migrace, což je v souladu s dlouhodobou pozicí ČR. Rada přivítala zřízení Evropské pohraniční a pobřežní stráže a shodla se na podpoře systémů na ochranu hranic. V rámci diskuse o obchodní politice se Rada věnovala zejména dohodě CETA. Pokud jde o obchodní vztahy EU-Čína, padla výzva k dosažení dohody na modernizaci nástrojů na ochranu obchodu do konce roku 2016. Co se týká vnitřního trhu, tak předseda vlády ČR otevřel v rámci tohoto bodu téma vytváření nových překážek na vnitřním trhu (Loi Macron, MiLoG) a apeloval na Evropskou komisi, aby urychleně ukončila přezku souladu této národní legislativy s evropským právem. Dále byla diskutována doporučení z kulatého stolu Národního konventu o EU, která se týkala Energetické účinnosti, z expertní diskuse Sociální aspekty v dopravní politice EU a z kulatého stolu Střednědobá revize víceletého finančního rámce, finanční plánování EU po roce 202 a princip European Added Value.