Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Jednal Pracovní tým RHSD pro EU - leden 2017

27.1.2017

Dne 19. 1. 2017 jednal Pracovní tým RHSD pro EU. Ředitel odboru koordinace evropských politik informoval o přípravě summitu, který se bude konat 3. 2. 2017 v La Valletě. Jednání bude zaměřeno na bezpečnost a obranu, vnitřní bezpečnost, služby a vnitřní trh. Rovněž bude diskutováno další směřování Evropské unie v souvislosti s brexitem.

            Dále byl představen aktualizovaný Akční plán pro rozvoj digitálního trhu v pořadí již třetí verzi a rámcová pozice k návrhu na revizi nařízení koordinace systémů sociálního zabezpečení, východiska pozice ČR k Iniciativě pro mládež, včetně Evropského sboru solidarity – pokračování záruky pro mladé, mobility učňů a souvisejících vzdělávacích iniciativ. Podrobněji se diskutoval návrh rámcové pozice k návrhu komise na komplexní změnu pravidel pro antidumpingová šetření. Tato změna souvisí se změněnou mezinárodněprávní situací, zj. ve Světové obchodní organizaci a jejím vztahem k pravidlům EU. Navrhované nařízení komise upravuje v rámci společné obchodní politiky EU použití nástrojů na ochranu obchodu před nekalými obchodními praktikami stanovených ve WTO dovozců ze třetích zemí. Nad rámec pravidel si EU ve své legislativě stanovila speciální postupy, které bude uplatňovat při antidumpingových řízeních týkajících se dovozců ze zemí bez tržního hospodářství. Návrh opouští koncept tzv. netržních ekonomik, jejichž výčet je dnes pevnou součástí základního antidumpingového nařízení. Nově navržená pravidla umožní zohlednit v antidumpingových šetřeních situace, ve kterých ceny a náklady na trhu vyvážející země nejsou výsledkem volného působení tržních sil, ale jsou podstatně zkresleny v důsledku zásahu ze strany státu. Legislativní návrh, který zavádí geograficky neutrální pojetí a zároveň umožňuje zohlednění situace na trhu v zemi původu zboží, považuje ČR v obecné rovině za vhodné řešení nastalé situace. ČR kladně hodnotí zejména fakt, že se Evropská komise nepřiklonila k možnosti prostého přiznání statusu tržní ekonomiky Čímě při zachování ostatních ustanovení beze změny, což by pravděpodobně vedlo k nepřiměřeně velkému snížení sazeb antidumpingových cel na dumpingové dovozy z ČLR, kdy byla ohrožena odvětví jako např. ocelářský a keramický průmysl, výroba skleněných vláken, hliníkových kol apod.

            Pro informaci byl poskytnut follow-up ze zasedání Evropské rady ze dne 15. 12. 2016 v Bruselu. Úvodním tématem byla opět migrace. Evropská rada zdůraznila, že je potřeba zesílit podporu určenou libyjské pobřežní stráži s cílem zvýšit její kapacitu zabraňovat ztrátám na životech na moři a rozbíjet operační model převaděčů. Dále se Evropská rada věnovala otázkám vnitřní a vnější bezpečnosti, obraně, otázkám hospodářského a sociálního rozvoje vč. zaměstnanosti mladých lidí, možnostech řešení kyperské otázky, vnějším vztahům se zaměřením na Ukrajinu a Sýrii.

            Informace byla podána i ze zasedání pracovní skupiny pro otázku vystoupení Spojeného království z EU. Řešeno bylo především přesídlení evropských agentur z Velké Británie, zřízení českého konzulátu v Manchesteru, dopady na evropský rozpočet a bezpečnostní spolupráce.

            Dále následovaly informace o tématech kulatých stolů Národního konventu, tzn. o doporučeních z kulatého stolu „Společnost 4.0“ a „Propaganda a ochrana bezpečnosti v kybernetickém prostoru“.

            Dalšími tématy pro informaci byl vstup ČR do veřejné konzultace k Evropskému pilíři sociálních práv, Hodnocení priorit ČR v agendě vnitřního trhu EU 2015 – 2020, harmonogram přípravy Národního programu reforem a informace o aktuálních daňových otázkách. Ta se týkala  zj. plánu Evropské komise na vyšší zdanění právnických osob, ke kterému se ČR, resp. ministerstvo financí staví zdrženlivě a dále revize směrnice o DPH, resp. její doplnění o dočasné plošné zavedení reverse charge a DPH pro elektronické knihy.