Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Jednal Pracovní tým RHSD pro EU - duben 2017

5.5.2017

Dne 21. 4. 2017 jednal na Úřadu vlády ČR PT RHSD pro EU. Pracovní tým projednal přípravu mimořádného zasedání Evropské rady dne 29. 4. 2017, které proběhlo ve formátu E-27, který je řádný pro projednávání pozic EU pro jednání o vystoupení Spojeného království. Cílem bylo schválení pokynů Evropské rady pro unijního vyjednavače M. Barniera z Evropské komise. Česká republika přijala Pozici ČR k vystoupení UK z EU, kterou schválil výkonný výbor EU. Tento obecný rámec se bude dále zpřesňovat. O zahájení jednání o budoucích vztazích rozhodne Evropská rada až po dosažení pokroku ve věci dohody o vystoupení.

Dále byl projednán Národní program reforem České republiky 2017. J. Král, ředitel odboru koordinace evropských politik Úřadu vlády poděkoval hospodářským a sociálním partnerům za zapojení do jeho přípravy a konzultací a za zaslané připomínky. Většina připomínek byla vypořádána (mj. rozpracování témat rizik spojených s ekonomickou situací ČR, účasti žen na trhu práce, digitální budoucnosti). Ministerstvo financí předloží současně na jednání vlády Konvergenční program a pak budou oba dokumenty společně zaslány Evropské komisi.

Informaci ze zasedání Evropské rady v březnu 2017 přednesl J. Král. Závěry předsedy Evropské rady obsahují podporu prohlubování vnitřního trhu založeného na čtyřech svobodách. V4 se podařilo prosadit do závěrů problematiku dvojí kvality potravin.

J. Král rovněž informoval o zasedání neformálního summitu k 60. výročí podpisu Římských smluv dne 25. 3. 2017, kde byla přijata deklarace, ke které budou zveřejněny reflexní dokumenty k jednotlivým prioritám,

K otázce vystoupení Spojeného království z EU informoval J. Král o rámcové pozici k Bílé knize o budoucnosti Evropy. Tato pozice se může nadále měnit v souvislosti s probíhajícími volbami v řadě evropských zemích. Požádal hospodářské a sociální partnery o zaslání připomínek k rámcové pozici.

Na závěr byla projednána doporučení z kulatého stolu Národního konventu o EU „Mobilita osob mezi EU a Spojeným královstvím po brexitu“.