Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Jednal Pracovní tým RHSD pro EU

1.8.2016

Dne 26. 7. 2016 se uskutečnilo jednání PT RHSD pro EU. Na programu pracovního týmu byla aktualizace Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu. Aktualizace byla hodnocena sociálními partnery pozitivně, doporučují však její užší propojení se Strategií 2030. Zástupci Úřadu vlády ČR informovali o zasedání Evropské rady ve dnech 28. – 29. 6. 2016 v Bruselu, které bylo věnováno vnějším aspektům migrace, zaměstnanosti, růstu a investicím, otázkám jednotného trhu, digitální agendě, podpoře některých sektorů zemědělství a měnové unii. Bylo rozhodnuto, že CETA – dohoda mezi EU a Kanadou bude smíšená, tzn., že může být ratifikována národními parlamenty. Významným bodem programu byl výsledek referenda o vystoupení Spojeného království z EU. S tím souvisela i informace ze zasedání Pracovní skupiny pro otázku vystoupení Spojeného království z EU a pro řešení otázek spojených s budoucím směřováním EU, které se konalo 14. 7. 2016. Tato skupina se zabývala především právními aspekty vystoupení GB z EU, mikroekonomickými dopady a možnou institucionální spoluprací. Vztah GB a EU by měl být postaven na rovnoprávnosti se snahou o zachování jednotného trhu. Evropská rada by podle svého prohlášení současně přivítala urychlení formálního vystoupení GB z EU.

Členové PT byli dále seznámeni s Rámcovou pozicí k návrhu Směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu vysoce kvalifikovaných státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (tzv. modrá karta). Česká republika se k návrhu směrnice staví rezervovaně, resp. nepodporuje nové legislativní návrhy v oblasti legální migrace a preferuje praktickou spolupráci oproti dalším legislativním aktivitám. PT RHSD byl seznámen s doporučeními z kulatého stolu Národního konventu o EU „Ochrana spotřebitele na digitálním trhu“, který se konal 3. 6. 2016 a jehož jednání jsme se rovněž zúčastnili. Strana odborů vyjádřila určitou nespokojenost s doporučeními. Připomněla, že jak evropské odbory v sektoru pohostinství a cestovního ruchu, tak i evropští zaměstnavatelé v tomto odvětví mají vážné výhrady k rozvoji tzv. sdílené ekonomiky, kterou v tomto sektoru reprezentuje např. Airb´n´b a upozorňují především na bezpečnostní, fiskální, hygienická a další rizika související s takto poskytovanými službami.