Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Jednal Pracovní tým pro EU - únor 2017

21.2.2017

Dne 7. 2. 2017 jednal Pracovní tým RHSD pro Evropskou unii. Na programu byla informace o aktuálním děni v otázce vystoupení Spojeného království z EU. K tomu byla představena poziční východiska České republiky pro jednání se Spojeným královstvím. Základním východiskem pozice ČR v nadcházejícím jednání bude především hájit zájmy českých občanů a českých podniků a minimalizovat negativní dopady na hospodářský růst a pracovní místa. Je zcela nezbytné zajistit práva českých občanů, kterých na území VB pobývá možná až 100 000 a kteří dosud legitimně využívali svobody volného pohybu. Jedná se jednak o trvale usazené osoby, tak i o studenty a vyslané pracovníky. Vzájemná úprava záruk by se měla týkat především jejich práva na pobyt, způsobu sociálního zabezpečení a měla by zajistit kontinuitu sociálních nároků.

Další prioritní oblastí pro ČR je finanční vypořádání ve vztahu k rozpočtu EU. ČR zastává názor, že by Velká Británie měla dostát plně svým finančním závazkům učiněných vůči EU v rámci probíhajícího víceletého finančního rámce, a to až do jeho úplného uzavření. V oblastech, které jsou spojeny s dlouhodobými závazky, např. platby na sociálním zabezpečení trvale usazených osob nebo závazků z finančních nástrojů, by mělo být dosaženo spravedlivého vyrovnání.

Velká Británie do budoucna odmítá jak členství na vnitřním trhu EU, tak uzavření celní unie s EU. Preferuje nové nastavení vzájemných vztahů formou komplexní dohody o volném obchodu se zbožím a službami, v rámci které by některé sektory podléhaly obdobným podmínkám uplatňovaným na vnitřním trhu. Ačkoli je do budoucna důležité zachovat co nejužší vzájemné vztahy, současně ctí společnou pozici členských států EU, že svobody vnitřního trhu jsou nedělitelné a že podmínky uplatňované vůči třetím zemím nesmějí narušit základní principy jeho fungování.

ČR bude usilovat o přesídlení Evropského orgánu pro bankovnictví z Velké Británie do ČR. Současně ČR vítá zájem Velké Británie o spolupráci v bezpečnostní a vojenské oblasti. Spolupráce v oblasti bezpečnosti by se navíc měla týkat i záležitostí vnitřní bezpečnosti, zejména policejní a justiční spolupráce.

Velká Británie bude čl. 50 Smlouvy o EU aktivovat pravděpodobně začátkem března 2017. Je tedy nutné, aby o prioritách ČR byla vedena širší diskuse na národní úrovni, napříč politickým spektrem a se zapojením všech relevantních hospodářských a sociálních partnerů.

Dále byla podána informace o tzv. white paperu Spojeného království o vystoupení a novém partnerství s EU.

V závěru jednání informovali zástupci Úřadu vlády o jednání Maltského neformálního summitu hlav států a předsedů vlády členských zemí EU, který se konal 3. 2. 2017 ve Valletě. Tradičním tématem byla otázka migrace, kde byla vyjádřena podpora libyjské vládě a zapojení EU do výcviku libyjské pobřežní stráže. EU poskytne 200 mil. Euro na rozvoj afrických států za účelem snížení počtu migrantů. Dále summit jednal o budoucím směřování EU po odchodu Spojeného království a o prioritách pro Římský summit.

Stručná informace zazněla o Národním programu reforem, kde probíhá finalizace vstupů jednotlivých kapitol na rezortech a počátkem března bude dokument distribuován k diskusi na kulatých stolech.