Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Dubnové zasedání Rady ČMKOS

5.5.2017

Dne 10. 4. 2017 se uskutečnilo 34. zasedání Rady ČMKOS. V bloku aktuálních odborových otázek zazněla informace o celkových nákladech práce (vč. odvodů) v celounijním srovnání. Česká republika je na 21. místě v EU v případě celkových nákladů práce a na 22. místě v případě výše průměrné mzdy. Tato statistika není pro ČR příliš lichotivá, i když ze všech stran slýcháme, jak se nám mzdy pronikavě zvyšují. Co se týká vnitřních dat o mzdách za Českou republiku, tak nejvyšší mediánová mzda je v hl. m. Praze (29 257 Kč) a ve středočeském kraji. Poté následuje kraj Plzeňský (24 562 Kč) a Liberecký (24 385 Kč). Nejnižší mediánová mzda je v kraji Karlovarském (21 583 Kč).

Předseda ČMKOS J. Středula informoval o zasedání Výkonného výboru EOK, který se konal ve dnech 15. – 16. 3. 2017. Zabýval se především tématem budoucnosti Evropské unie po odchodu Spojeného království, minimální mzdou a evropským pilířem sociálních práv. Předseda ČMKOS se rovněž zúčastnil jednání o budoucnosti spotřebních družstev, Sněmu akademie věd a dále jednání o neuspokojivé situaci v platech v Národní knihovně v Praze.

Dále Rada projednala informaci odborových svazů o aktuální situaci v průběhu kolektivního vyjednávání na vyšším stupni. Neuspokojivá situace je především u našeho odborového svazu, u Odborového svazu pracovníků obchodu, ale také u odborového svazu KOVO, kdy se nedaří kolektivně vyjednávat především o mzdách. Úspěchu dosáhl pouze odborový svaz Stavba, kterému se podařilo vyjednat mzdový nárůst o 6 % a současně rozšířit závaznost kolektivní smlouvy na další zaměstnavatele – nečleny zaměstnavatelského svazu.

Dále Rada projednala aktuální informaci o koncepční novele zákoníku práce. Opoziční parlamentní strany zdržují projednávání ve druhém čtení obstrukcemi.

Místopředsedkyně ČMKOS R. Sokolová přednesla zprávu o hospodaření ČMKOS za rok 2016 a návrh na složení pracovních komisí 6. Sněmu ČMKOS. Místopředseda V. Samek komentoval předloženou zprávu k analýze zaměstnanosti a situaci na trhu práce v roce 2016. Autor zprávy Ing. P. Janíčko, CSc. doplnil komentář ke zprávě v tom smyslu, že sice máme nejnižší nezaměstnanost v EU, ale stále přetrvává v evidenci úřadu práce velký počet dlouhodobě nezaměstnaných nebo osob obtížně zaměstnatelných, takže není důvod k příliš velkému optimismu. Přednesena byla zpráva o činnosti Regionálních rada odborových svazů ČMKOS za rok 2016 a návrh na rozdělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na činnost BOZP v roce 2017.

V závěru jednání byla přednesena zpráva Revizní komise ČMKOS a zpráva o činnosti RK ČMKOS pro 6. Sněm ČMKOS.