Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Diskusní jednání ke sdílené ekonomice se zaměřením na ubytovací služby

20.12.2016

Dne 8. 12. 2016 se v prostorách Úřadu vlády uskutečnilo v pořadí již třetí diskusní zasedání ke sdílené ekonomice tentokrát zaměřené na ubytovací služby. Jednání se zúčastnili zástupci Úřadu vlády, zástupci jednotlivých ministerstev, kterých se tato problematika týká a sociální partneři, tzn. zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů.

                 Sdílená ekonomika v ubytovacích službách je masivně rozšířena téměř ve všech členských státech EU27, a to zejména v hlavních městech a dalších turistických destinacích. Úřad vlády vypracoval poměrně podrobný přehled, jakým způsobem přistupují členské státy k této aktivitě. Nejvyšší míra regulace je uplatněna v Belgii, Itálii, Rakousku a v Maďarsku. V České republice v podstatě žádná regulace neexistuje a jak zástupci zaměstnavatelů, tak i zástupci zaměstnanců považují tuto aktivitu za těchto podmínek za konkurenční nevýhodu.

            Za návštěvníky ubytované v těchto alternativních službách nejsou odváděny místní poplatky, nejsou hlášeni na cizinecké policii a je sporné, zda poskytovatelé ze svých výnosů řádně odvádějí daně. Podle vlastního vyjádření společnosti Airbnb je jen v Praze pronajímáno 7 350 bytů, z nichž průměrný roční výnos činí pro poskytovatele 105 tis. Kč.

            Zástupci jednotlivých rezortů se vyjádřili k určitým formám, jak by bylo možné tuto aktivitu regulovat. Jednání ke sdílené ekonomice budou dále pokračovat v příštím roce pod záštitou Úřadu vlády.