Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Chování cestovních kanceláří je v posledních letech opravdu velmi tržní.

16.5.2018

Zatímco povolání průvodce je stále živnost volná a může ji tedy vykonávat kdokoli, ale pouze jako OSVČ, a to od uklízečky, až po akademicky vzdělané lidi, tak práce řidičů cestovních kanceláří probíhá na základě řádné pracovní smlouvy, a ohodnocení obou skupin se velmi liší.
V praxi to znamená, že řidič má stálý příjem, průměrný i silně nadprůměrný, a ještě - dle regulí skoro všech cestovních kanceláří dostává cca 30 až 50% podíl z případného spropitného od průvodce. Pokud průvodce tak neučiní, riskuje zhoršenou spolupráci s řidičem a negativní reference o své osobě do CK, které ovšem nejsou založeny na pravdě.

Rivalita existuje snad v každé profesi, v této je rovněž velmi viditelná, a to vzájemná závist a určitý typ nevraživosti. Průvodci se navzájem nezdraví, mezi sebou komunikují velmi omezeně, dělají si naschvály s obsazením míst pro klienty a donášejí jeden na druhého nepravdivé pomluvy. Mají zřejmě pocit, že si navzájem berou práci, proto ta negativa. Ještě je patrná soutěživost, ale pouze formou arogance, a to je špatně. Profesionalita je zde spíše směrem ke klientovi, jinak ne.

Cestovní kanceláře hodnotí práci průvodce sazebníkem, kdy v mnohých případech nemají ani průvodci u téže cestovní kanceláře sazby stejné. Zřejmě se i zde projevuje protekce, či servilita a donášení na kolegy. V poslední době se objevuje tzv. móda finančního hodnocení průvodce sazbou v sezóně a sazbou mimo sezónu, případně jakousi " zvýhodněnou sazbou". Ta zahrnuje pouze pár dnů v roce, a rozdíly jsou v řádu desítek korun. Pouze odůvodnění rozdílů sazeb ze strany cestovních kanceláří zní jako školní vtip. Prý mají v zimě méně klientů. Ale průvodce musí odvést práci stejnou, v zimě jako v létě, pro 1 nebo i pro 90 klientů. To ale nikoho nezajímá a cestovní kanceláře, tedy v našem pojetí menší podnikatelské subjekty, ty tedy už vůbec ne. Kromě toho jsou průvodci v zimě více bez práce a ještě, pokud mají túru, tak mají pracovat za ještě méně peněz............Poznámku si rovněž zaslouží skutečnost, že práce ve svátek a o víkendu je hodnocená stejnou sazbou jako kterýkoli pracovní den........¨


A opět jsme u toho zpátky. Běhá nám tu spousta zahraničních i českých průvodců bez licence, prostě nabídka převyšuje poptávku. Nikdo to řešit nechce a nebude. Neumím si představit českého průvodce např. ve Splitu či ve Vídni bez licence, tam jsou pokuty značné, nikdo si to netroufne, tady běhá leckdo a nic se nestane. Vyvstává tu ještě jedna otázka, proč se tak markantně liší sazby pro německého průvodce v Německu, či rakouského průvodce v Rakousku. Ty jsou více jak dvojnásobné oproti sazbám českým. Troufám si říci, na základě dostupných z informací, by oni za tyto sazby nepracovali.

Dalším šlágrem letošní sezóny je, ze mnohé CK klientům zrušily obědy na delších, tedy celodenních výletech. Takže to v praxi znamená, že klienti běhají po destinacích, hladoví a nespokojení celý den. V sezóně si nikde ani nesednou, a pokud ano, tak za značný peníz. Obědy v rámci celodenních výletů skupinu tmelily a  znamenalo to i pro průvodce určité plus. Veškerá nespokojenost se tak opět obrací na toho, kdo s marketingem cestovních kanceláří nemá vůbec nic společného. Nemusím ani dodávat, že cena celodenního výletu zůstává i bez oběda stejná, leckdy je i vyšší.

Výlety pro klienty rovněž prodávají hotely, ty naslibují klientovi modré z nebe, buď úmyslně,  nebo z neznalosti, ale to je v takových případech úplně jedno. Výsledek je totiž stejný, a to nespokojený klient, který očekává to naslibované ze strany hotelu, to se ovšem leckdy velmi liší od reálného programu, a pak se samozřejmě obrací a zlobí – na poslední článek- tedy na průvodce. Většina cestovních kanceláří je schopna v lepším případě dát jen tzv. šalamounskou radu,  a to :   vy jste profesionál, vy si poraďte..............
Hlavně ze má hotel provizi a CK klid.

Závěrem lze shrnout to, že je to práce náročná, prostě práce s lidmi, kde trpělivosti a jazykových znalostí je potřeba více než kdekoli jinde, a rovněž je to práce velmi fyzicky náročná. Vzhledem k tomu, že pro některé věkové skupiny se na trhu jiná práce již najít nedá a CK na to spoléhají, proto je i tak špatně hodnocená.

V této zemi je nejhorší možnost pracovat jako OSVČ.
Nese to s sebou spoustu administrativy a v konečné fázi, aby se OSVČ dostaly alespoň na průměrnou mzdu, musel by být jejich roční příjem vyšší než 550 tisíc, a to je málokdo v této profesi schopen vydělat bez toho, aby se úplně fyzicky zničil. Bohužel přetrvává v povědomí veřejnosti silný pocit, ze příjmy v této kategorii jsou přímo závratné. Mám nápad, pojďte, vyzkoušejte, to doporučuji i řidičům, kteří mají rovněž značně zkreslené představy, a uvidíme......

Prostě zde to neviditelná ruka trhu opravdu nevyřešila. Naopak.

Petr Doubský