Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Aktuálně o EET

22.2.2016

Dne 18. 2. 2016 se v areálu Výstaviště v Holešovicích v rámci veletrhu TOP GASTRO&HOTEL konala konference „Aktuálně o elektronické evidenci tržeb“ pod záštitou Ministerstva financí ČR.

Úvodní vystoupení patřilo JUDr. Aleně Schillerové, Ph.D., náměstkyni ministra financí. Zabývala se důvody zavedení EET, kdy mezi zásadní důvod patří rozsah šedé ekonomiky, jejíž podíl na celkové ekonomice tvoří 15 % a dále pak daňové úniky na DPH, které představují 82 mld. Kč, ale také nevykázané příjmy, které v roce 2013 představovaly 169 mld. Kč. Krácení příjmů podle MF deformuje podnikatelské prostředí a vytváří jeho nerovnováhu v neprospěch těch, kteří řádně odvádějí daně. MF usoudilo, že by nebylo vhodné při výběru prostředků proti krácení daně jít cestou zavádění registračních pokladen, ale za vhodnější a efektivnější považovalo chorvatský model. Česká verze elektronické evidence tržeb bude fungovat v zjednodušeném elektronickém režimu, nebude regulována hotovost v pokladně, zákazník nebude mít povinnost převzít účtenku. Podnikatelům nebude účtován poplatek za digitální certifikát a maximální sankce za porušení zákona bude 500 tis. Kč, zatímco v Chorvatsku je sankce 1,8 mil. Kč. Jako kompenzaci za zvýšené náklady při pořizování software si budou podnikatelé moci odečíst 5 000 Kč z daně a bude snížena sazba DPH u stravovacích služeb z 21 % na 15 %. Zavedení EET nebude nijak časově omezovat zákazníka. Při výpadku systému bude možné uskutečněné pokladní transakce odeslat na finanční správu do 48 hodin. U provozoven bez přístupu k internetu bude zavedena povinnost odeslat informace o pokladních transakcích do 5 dnů. Dojde rovněž k úpravě zákona o správních poplatcích, kdy poplatník bude moci požádat finanční úřad o závazné posouzení, zda spadá do režimu EET, za správní poplatek 1 000 Kč.

            Dále vystoupil Ing. Martin Janeček, generální ředitel Generálního finančního ředitelství. V úvodu svého vystoupení uvedl přehled opatření, která přijalo ministerstvo financí proti daňovým únikům. Jedná se především o rozšíření režimu reverse charge, zavedení kontrolního hlášení, příprava zákona o prokazování původu majetku, kontrola převodních cen na základě hlášení příhraničních transakcí u nadnárodních společností, příprava zavedení centrální evidence účtů, zřízení tzv. daňové Kobry, úprava tzv. nespolehlivého plátce, jejichž počet se v roce 2015 zvýšil na 4 150 z původních 200 v roce 2014 a v neposlední řadě pak zpřísnění registrační povinnosti k DPH.

Systém EET bude zaveden v roce 2016, a to ve třech fázích. V prvé fázi, od 1. 11. 2016 se evidence bude týkat stravovacích a ubytovacích služeb, od 1. 2. 2017 se bude týkat maloobchodu a velkoobchodu a ve třetí fázi od 1. 2. 2018 ostatních činností (např. svobodných povolání). Náběh EET bude fázován, tzn., že první měsíc po zavedení nebude nutné evidovat tržbu - např. nákup restaurace od velkoobchodu, který dosud nebude fiskalizován. Od 4. měsíce však už tuto tržbu evidovat musí. Tři měsíce před zavedením EET může poplatník požádat finanční úřad o autentizační údaje, přihlásit se na portál EET, zaregistrovat provozovny, nastavit přístupy a oprávnění a stáhnout a nainstalovat autentizací certifikáty. Pro získání dalších informací o EET byl spuštěn web www.e-trzby.cz.  Současně je zavedeno kontaktní místo, zřízena telefonní linka a e-mailová adresa, kam je možné posílat dotazy k EET.

Dále vystoupil Ing. Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR, který se zabýval především podmínkami podnikání v českém pohostinství. Uvedl, že pohostinství nepatří k odvětvím s nejvyšším daňovými úniky. Naopak jsou nejvyšší ve stavebnictví (36 mld. Kč), poté v obchodě (35 mld. Kč), v pohostinství (20 mld. Kč) a v zemědělství (12 mld. Kč). AHR ČR souhlasí se zavedením EET, protože i zde panuje názor, že je nutné narovnat podmínky podnikání. Tento obor se může dále rozvíjet pouze za předpokladu, že zde bude udržitelné daňové zatížení a stabilní legislativní prostředí.

Dále vystoupil Ing. Jiří Fridrich, ředitel sekce IT Generálního finančního ředitelství, který se zabýval technickými aspekty EET.

Závěr konference byl věnován dotazům z publika.