Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

9. rada ČMKOS

12.2.2019

Na 9. zasedání rady ČMKOS pokračovala diskuse o návrzích na úpravu ZP v § 24 a 25. V květnu budou probíhat kontroly čerpání BOZP. Mítink „Konec levné práce“ se bude konat 17.9.2019 nově ve Forum Karlín. V roce 2018 skončil důchodový účet s přeplatkem 20 mld. Kč. Také se diskutovala eventuální pravidelná valorizace minimální mzdy.

Dále byly prezentovány nejnovější statistiky ČSÚ - prognóza inflace, vývoje HDP, vývoje mezd, nezaměstnanosti, produktivity práce apod. Příští jednání rady se bude konat 19.3. 2019.