Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

9.1.2019 jednala RK

15.1.2019

9.1.2019 zasedala svazová Revizní komise. Byla provedena kontrola pokladny a účetnictví, vše bez závad. Přítomní členové RK ČMOS PHCR zvolili jednomyslně do čela pana Michala Matouška. RK projednala návrh rozpočtu na rok 2019 a doporučuje svazové radě jej schválit. Sejdeme se opět 15.5.2019.