Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

7. zasedání Rady ČMKOS

12.12.2018

Dne 10.12. se konalo 7.zasedání rady ČMKOS, kde po kontrole plnění úkolů ze 6. zasedání byly konkretizovány závěry 1. sněmu ČMKOS. Zúčastnění vyslechli zprávu o porušování zaměstnaneckých a odborových práv v roce 2018. Pan předseda Středula nás seznámil s aktuálními informacemi z vedení ČMKOS. V následné diskuzi bylo jednáno o pořádání manifestačního mítinku „Konec levné práce“ v roce 2019 a o otázkách mezinárodní spolupráce odborového hnutí. Bylo projednáno a odsouhlaseno přidělení 1,5 prac.úvazku na BOZP pro OS Aliance drážních zaměstnanců. Paní Jindřiška Budweiserová z OS zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb si posteskla, že jediná odborová organizace se třemi členy blokuje podpis KS pro všechny ostatní zaměstnance na základě §24 odst. 2) Zák. práce. Zde by bylo třeba prosadit změnu, aby k takovým situacím v budoucnu již nedocházelo.