Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

4. zasedání Rady ČMKOS

17.9.2018

4. zasedání Rady ČMKOS

 

Dne 17. 9. 2018 se uskutečnilo 4. Zasedání Rady ČMKOS. Úvodním bodem programu bylo hlasování o přijetí Aliance drážního provozu za člena ČMKOS. Aliance je odborovým svazem, který působí v podniku Správa železniční dopravní cesty a sdružuje kolem 300 členů. Členové Rady ČMKOS po krátké diskusi schválili její přijetí do ČMKOS.

Dalším bodem programu byla informace o stavu členské základny. Ve sledovaném období, tzn. mezi 30. 6. 2017 až 30. 6. 2018 bylo do odborových svazů přijato 16 578 nových členů a založeno bylo 105 nových základních organizací.

M. Fassmann a T. Pavelka z oddělení makroekonomických analýz a prognóz ČMKOS zpracovali dokument s názvem Vývoj míry inflace v ČR v roce 2018 a její prognóza na rok 2019. Celý text dokumentu bude přílohou Zpravodaje ČMOS PHCR, který vyjde poslední týden v září a měl by být podkladem pro kolektivní vyjednávání o mzdách na příští rok.

Dále byla přednesena zpráva ze zasedání Revizní komise ČMKOS, která byla přehledem provedených kontrol za období červenec až srpen 2018.

Aktuální informace Vedení ČMKOS přednesl předseda J. Středula. Současně byli předsedové odborových svazů vyzváni k hodnocení mítinku Konec levné práce, který se uskutečnil 11. 9. 2018 v Praze. Všichni vystupující se jednomyslně shodli na tom, že průběh byl vynikající a akce měla významný mediální dosah.

V závěru jednání bylo diskutováno stanovisko ČMKOS ke novele zákoníku práce, kterou předložilo MPSV.