Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

4. mimořádné jednání Rady ČMKOS - 22.6.2020

1.7.2020

Program:

1. Kontrola plnění úkolů

2. Aktuální informace Vedení ČMKOS

3. Aktuální informace OS

4. Mítink Konec levné práce 2020

5. Informace o vývoji nemocností za rok 2019

6. Zpráva ze zasedání Revizní komise ČMKOS

7. Evropské a mezinárodní vztahy

8. Různé