Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

3. Sněm ČMKOS 19.listopadu 2019

21.11.2019

Program:

1. Návrh na složení pracovních komisí 3. Sněmu ČMKOS

2. Aktuální odborové otázky

a) Aktuální informace Vedení ČMKOS

 

b) Přehled usnesení Rady ČMKOS mezi 2. a 3. Sněmem ČMKOS

3. Komplexní zpráva o kolektivním vyjednávání na podnikové úrovni a vyšším stupni v roce 2019

4. Vývoj míry inflace v ČR v roce 2019 a její prognóza na rok 2020

5. Informace o aktuální situaci na trhu práce

6. Zpráva o činnosti Revizní komise ČMKOS

7. Různé  - stav členské základny OS sdružených v ČMKOS k 30.6.2019, aktualizovaná k 1.11.2019, počet členů Sněmu ČMKOS pro rok 2020